Czym jest srebrna gospodarka?
www.wcudzychbutach.pl

Otóż pod tą dziwną nazwą kryje się gospodarka senioralna.

Jest to system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe a także oczywiście zdrowotne.

Najsilniejsza część owej srebrnej lub senioralnej gospodarki dotyczy opieki medycznej i pielęgnacyjnej w systemach rozproszonym i stacjonarnym.

Za srebrną gospodarką kryje się angielskie pojęcie silver economy.

Jest to częste określenie dla sektora gospodarki ukierunkowanego na osoby starsze.

Często w polskich tekstach pojawia się ono bez tłumaczenia, ale też mówi się czasem rynek seniorów.

Określenie to występuje także w innych językach, jak choćby niemieckim czy francuskim.

Niewykluczone, że określenie tego sektora gospodarki zostanie w języku polskim zakwestionowane i poddane dyskusji.

A to ze względu na rozwój polityki senioralnej w naszym kraju oraz w związku z ewolucją języka i mówienia o zjawisku starzenia się i starości.

faktoring https://rkc.com.pl/strw/kredyty-dla-deweloperow/
Kinga
News Reporter
Interesuję się pisaniem i projektowaniem wnętrz. Peace.