Globalizacja gospodarki
www.trojfazowy.pl

Kiedy mówimy dziś o gospodarce trudno nie zauważyć, że zjawisko to weszło w bardzo ważny etap, mianowicie chodzi tutaj o globalizację gospodarki. Są to procesy organizowania i prowadzenia produkcji, wymiany a także przepływów kapitału w skali światowej oraz traktowania przez podmioty gospodarcze całości globu jako jednego rynku.

Oczywiście, aby globalizacja gospodarki miała miejsce muszą zostać spełnione pewne warunki i dzieje się to od lat. Są to przede wszystkim rozwój technicznych środków komunikacji, a także liberalizacja handlu międzynarodowego oraz ostatni czynnik czyli redukcja barier przepływu towarów i kapitału.

Ponadto do czynników sprzyjających opisywanemu zjawisku zalicza się korzystne warunki polityczne a także tworzenie ładu instytucjonalnego w formie działalności takich organizacji, jak choćby Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Grupa Banku Światowego, czy też Światowa Organizacja Handlu. To niesamowite jak skomplikowany jest obecnie, dzięki globalizacji, układ stosunków gospodarczych.

zwrot vat z zagranicy firma faktoringowa
Kinga
News Reporter
Interesuję się pisaniem i projektowaniem wnętrz. Peace.