Gospodarka światowa
www.california-tan.pl

Światowa gospodarka to system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji oraz wymiany. Rozwój międzynarodowego podziału pracy, specjalizacji i wymiany międzynarodowej wykształca system trwałych związków, obejmujących coraz większą liczbę krajów, tworząc międzynarodowe rynki, regionalne i światowe.

Innymi słowy gospodarka światowa to zbiorowość różnorodnych organizmów i instytucji, które funkcjonują na poziomach krajowych oraz na szczeblu międzynarodowym, prowadzących działalność gospodarczą – pośrednią lub bezpośrednią – oraz które są ze sobą powiązane w pewien całościowy system za pomocą sieci międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Gospodarka światowa jest kategorią niezwykle dynamiczną, gdyż podlega przede wszystkim zmianom w czasie, ale i historyczną gdyż pojawiła się na pewnym etapie rozwoju historycznego.

wiązary dachowe https://kuke-finance.pl/o-faktoringu/czym-jest-faktoring/
Kinga
News Reporter
Interesuję się pisaniem i projektowaniem wnętrz. Peace.