www.ihwc2010.com

Dofinansowanie unijne jest dla Polski wielkim dobrodziejstwem finansowym, który może spowodować, że nasz kraj modernizacyjnie podniesie się z zacofania, jakie pozostało po minionej epoce gospodarki nakazowo rozdzielczej. Dofinansowania unijne dotyczy wszystkich dziedzin naszej gospodarki. Idea dotacji dla gospodarek państw Unii Europejskiej powstała jeszcze w czasach, gdy państwa członkowskie Unii liczyły zaledwie kilkanaście państw.

Gdy Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej kilka lat temu wstąpiły do struktur unijnych, powstała szansa, że nasz kraj będzie korzystał z dobrodziejstw dotacji finansowych płynących z Brukseli. Tak się dzieje już od kilku lat. Najbardziej dofinansowania unijne dotyczy rolnictwa, korzysta na dofinansowywaniu niemal cała wieś.

Są tworzone plany modernizacyjne obszarów wiejskich, dla których dofinansowania unijne ma i będzie miało niebagatelne znaczenie. Oczywiście pieniądze, które dostajemy z Unii europejskiej nie są przesyłane do naszego kraju, które w całości pokryją planowane inwestycje. Unia europejska pokrywa koszty modernizacji w 70%, resztę musimy wygospodarować z własnego budżetu.

Władze samorządowe muszą znaleźć pieniądze we własnym zakresie, gdy na ich terenie buduje się na przykład odcinki autostrad czy drogi szybkiego ruchu. Musi być sporządzony szczegółowy kosztorys inwestycyjny, na który się składa plan inżynieryjny i pieniężny, jak również termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Wszystko to musi być bardzo rygorystycznie przestrzegane, bo kontrola urzędników z Brukseli jest często.

https://marmite.eu/fr/produits/?category_id=3 consulting Katowice
Kinga
News Reporter
Interesuję się pisaniem i projektowaniem wnętrz. Peace.