www.chodziez.net.pl

Po wejściu Polski w krąg krajów Unii Europejskiej pojawiła się także wielka szansa dla rolników, którzy jak się okazało mieli otrzymywać dofinansowania unijne, i to jedno z najwyższych w krajach członkowskich.

Aby skorzystać z tej wielkiej szansy, jaką dawało dofinansowania unijne, należało w odpowiednich urzędach złożyć dokumenty potwierdzające między innymi areał powierzchni rolnej jaką się posiadało, dochody roczne, czy też wykaz zwierząt hodowlanych, lub rodzaj upraw jakie się zasiewa każdego roku.

Niektórzy uznawali to za procedurę niepotrzebnie skomplikowaną.

Dofinansowania unijne okazało się być wielką pomocą dla tych, którzy nie zagubili się pośród wszelkiego rodzaju dokumentów jakie należało złożyć.

Ci natomiast, którzy mieli z tym problemy mogli otrzyma fachową poradę i pomoc w wypełnianiu odpowiednich druków i informacje gospodarcze jakie muszą dostarczyć w celu otrzymania dopłat.

Kiedy wypełnili je już raz okazało się, że nie jest to wcale takie trudne, a otrzymanie unijnych pieniędzy nie musi się wiązać z dzieleniem obowiązków pomiędzy pracę, a chodzenie po urzędach.

Wszystko byłoby prostsze, gdyby w naszym kraju działał system informatyczny w urzędach, wówczas podstawowe sprawy moglibyśmy załatwiać z domu.

zwrot vat z zagranicy więcej
Kinga
News Reporter
Interesuję się pisaniem i projektowaniem wnętrz. Peace.