Profesjonalna produkcja naklejek w Drukarni Booklet przebiega w sposób bezpieczny i ekologiczny

Dofinansowanie unijne jest w Polsce rozpowszechnione tak mocno, że różne gałęzie gospodarki naszego kraju korzystają z tego przywileju coraz bardziej korzystnie. Dofinansowania unijne pochodzą ze wspólnego budżetu państw członkowskich unii europejskiej. Każdy państwo członkowskie musi płacić roczną składkę budżetu unijnego a wysokość tej składki zależy od ilości ludzi w danym państwie.

Największym płatnikiem składki brutto są Niemcy, to oni ponoszą największy ciężar w dofinansowywaniu państw członkowskich. Ich gospodarka stanowi jedną z silniejszych w Europie, co potwierdzają badania Instytutu Ifo. Państwa takie jak Polska pochodzące z dawnego bloku wschodniego najbardziej korzystają z pomocy finansowej budżetu unijnego.

Pobieramy więcej pieniędzy niż płacimy składek, ale potrzeby są ogromne w dziedzinie modernizacji kraju. Dofinansowania unijne są potrzebne na restrukturyzację autostrad i dróg szybkiego ruchu, budowę oczyszczalni ścieków, przebudowy wałów powodziowych, budowy torowisk kolejowych. Pomoc unijna jest dla naszego rolnictwa zbawieniem przed całkowitą zapaścią tego resortu.

Aby otrzymać pomoc ze środków finansowych Brukseli, władze samorządowe muszą na ich terenach przygotować odpowiedni plan finansowy i techniczny na budowę oczyszczalni ścieków, budowę stadionów na Euro2012 czy budowę autostrad. Taka dokumentacja techniczno kosztorysowa musi być bardzo szczegółowa z odpowiednimi terminami rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Dofinansowania unijne mogą być realizowane tylko wtedy, gdy takie plany będą zaakceptowane przez urzędników z Brukseli.

Cały okres budowy jest od początku do końca kontrolowany przez odpowiednie rady nadzorcze i gdy plan budowy będzie się załamywał, środki unijne mogą być cofane całkowicie.

nps badania badania nps specjalnie badania ryzyko reputacji firmy
Kinga
News Reporter
Interesuję się pisaniem i projektowaniem wnętrz. Peace.