Polityka gospodarcza
www.pik.legnica.pl

Otóż polityka gospodarcza to subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej, w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych, wewnętrznych i zewnętrznych.

Okazuje się, że polityka gospodarcza jest zarazem nauką stosowaną ekonomii, jak i formą praktyki gospodarczej państwa.

Dzieli sią ją zatem na teorię i praktykę.

Nie opiera się ona wyłącznie na wiedzy z zakresu ekonomii pozytywnej, przyjmując często formę odpowiednią do przekonań politycznych na gospodarkę rządzącej większości parlamentarnej.

W przeciwieństwie do teorii ekonomii, polityka gospodarcza wymaga uwzględnienia wiedzy z zakresu socjologii, politologii czy nawet dziennikarstwa.

Polityka gospodarcza stanowi niezwykle często narzędzie realizacji programu społecznego partii politycznej.

Polityka gospodarcza jest także jedną z kilku głównych polityk państwa takich, jak: polityka zagraniczna, polityka społeczna, polityka obronności, polityka ekologiczna.

roleta dzień noc na wymiar https://kuke-finance.pl/o-faktoringu/faktoring-pelny-i-niepelny/
Kinga
News Reporter
Interesuję się pisaniem i projektowaniem wnętrz. Peace.