Społeczny wymiar innowacji firm
www.r-med.com.pl

Innowacje są wynikiem ludzkiego działania, a przede wszystkim ludzkiej kreatywności. Ich zastosowaniem zazwyczaj zajmują się ich nabywcy lub użytkownicy. Dzięki temu wszelkie innowacje rozprzestrzeniają się. Najważniejsze jest jednak to, że celem innowacji jest przede wszystkim ułatwienie życia, przyspieszenie produkcji lub obniżenie jej kosztów. Tak jak w firmie Corrado Kielce zajmującej się obróbką metalu przy pomocy maszyn CNC.

Unika się innowacji, które mogłyby negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Badacze zwracają szczególną uwagę, że charakterystyczne dla innowacji są opory przeciwko wszelkim zmianom, które są wynikiem informacji, że innowacja może nastąpić, właśnie postępuje lub już się dokonała. Opór ten ma na celu powstrzymanie zmian w każdej fazie, na przykład niszczenie maszyn przez robotników – takie zjawisko można było zaobserwować w okresie rewolucji przemysłowej, kiedy obawiający się o swoją pracę robotnicy niszczyli maszyny, które miały zastąpić pracę ręczną. Ówcześnie również można zaobserwować takie zjawiska, należą do nich między innymi sabotaż gospodarczy i sabotaż pomysłów.

http://kulczykinvestments.com/
Kinga
News Reporter
Interesuję się pisaniem i projektowaniem wnętrz. Peace.